De to multinasjonale agrokjemiselskapene Monsanto og BayerCropScience har søkt EU om å få godkjent en raps- og to maistyper som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler. På grunn av EØS-avtalen må også Norge ta stilling til søknadene. Utviklingsfondet, Naturvernforbundet, Bondelaget og 14 andre organisasjoner appellerer nå til AP om å slå ring rundt det lovverket vi har, og som AP selv har vært garantist for.

- Norge har en av verdens beste genteknologilover. Denne har Arbeiderpartiet en stor del av æren for. Derfor håper vi partiet ikke setter norsk lov til side og går inn for godkjenning av produktene som de mulitinasjonale selskapene vil innføre til Norge, sier Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet. - Det er ingen aktører i Norge som har sagt at de vil ha disse GMOene. Da burde det være en grei sak å avvise dem.

- Et samlet norsk landbruk deler en restriktiv og avventende holdning til å ta i bruk GMO i matproduksjonen, sier Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag. - Regjeringa må benytte handlingsrommet vi har utenfor EU og si nei til import av genmodifisert raps og mais.

Når Norge har en av verdens beste genteknologilover, skyldes det at for å bli godkjent skal det godtgjøres at GMOen ikke representerer miljø- eller helserisiko. I tillegg er etiske forhold og bidrag til bærekraft og samfunnsnytte sjølstendige vurderingskriterier. Sprøytemiddelet den ene maisen er genmodifisert til å tåle, glufosinat-ammonium, er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017. Årsaken er at dette sprøytemiddelet kan gi akutte og kroniske skadevirkninger på hjerne, forplantningsevne og foster hos pattedyr, inkludert mennesker.

- Økt bruk av skadelige sprøytemiddel er ikke et bidrag til bærekraftig utvikling. Særlig etisk er det heller ikke å godkjenne import av produkt det er så skadelig å produsere at vi ikke tillater produksjonen i Norge, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemnda. – Disse GMOene oppfyller derfor ikke kriteriene i genteknologiloven.

- Det er bred motstand mot disse GMOene i Norge, sier Kathrine Kleveland, leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr, som 17 miljø-, bonde- og solidaritetsorganisasjoner er sluttet til. – Selv ikke oppdrettsnæringen er interessert i GMO til fôr på nåværende tidspunkt.

  

Kontaktinfo:

Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet, tlf. 411 23 404
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, tlf. 916 12 191
Nils T. Bjørke, Bondelaget, tlf. 901 50 62