I løpet av et langt år møter man mange mennesker, men det er ett møte jeg sitter igjen med som helt spesielt. I april var jeg på reise sør i Etiopia og møtte en gruppe internt fordrevne klimaflyktninger, som har måttet forlate hjemmene sine fordi mange års tørke har ødelagt avlingene. Særlig godt husker jeg møtet med Suboy Gedi Mohammed. I to år hadde hun bodd i et lite gresshus med sine ti barn, som flyktning i eget land. Tross motløshet i slike møter er det også rom for håp.

Gjennom Utviklingsfondets investeringer får nå 60 klimaflyktninger delta i et helt nytt landbruksprosjekt i dette området. Prosjektet skal sørge for inntekt og matsikkerhet, både for de internt fordrevne og for den øvrige lokalbefolkningen. Jeg vil takke for støtten i 2019 og håper du blir med oss videre!

God jul og godt nyttår! 

Hjertelig hilsen, 

Jan Thomas Odegard
Daglig leder, Utviklingsfondet