De tre deltok i en panelsamtale etter filmen, sammen med Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard. Anledningen var å diskutere hvordan klimaendringene påvirker landbruket over hele verden, og hva vi kan gjøre med det.

Matproduksjon i hardt vær

Bønder over hele verden opplever at avlinger enten tørker ut eller vaskes vekk. Sigrid Hjørnegård fra Norges Bondelag forklarte hvordan norske bønder de siste årene opplever stadig mer usikre værforhold. Hun viste til fjorårets tørkesommer men også til mer ekstrem nedbør på Vestlandet de siste året. Klimarisiko er blitt en del av norske bønders arbeidsdag, slo hun fast. 

Dokumentarfilmen 'Uår' (Differ Media 2019) følger den tørkerammede norske bonden Einar på en reise til Malawi. Der møter han de malawiske småbøndene Esther og Collings, som har levd med klimaendringenes konsekvenser i mer enn ti år allerede. 

Vi er alle i samme båt

Alle i panelet var enige om at klimaendringene er noe som påvirker oss alle, og at vi er nødt til å oppskalere innsatsen for å håndtere konsekvensene av dem.  

- Klimaendringene rammer oss alle, og denne dokumentaren viser på en gripende måte det vi egentlig vet - at vi alle er i samme båt, skrev utviklingsminister Dag Inge Ulstein på sin Instagram-konto etter visningen.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein deltok i en panelsamtale sammen med landbruksminister Olaug Bollestad, generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård og leder i Utviklingsfondet Jan Thomas Odegard. Bilde: Skjermbilde fra @daginge på Instagram

Samtidig er det stor forskjell på å være bonde i et land som Norge og i et land som Malawi.

Landbruksminister Bollestad kommenterte på hvor viktig det er at vi i Norge har sosiale beskyttelsesnettverk på plass. I et land som Malawi derimot, er bønder i stor grad overlatt til seg selv. De aller færreste har tilgang til rådgiving og kreditt, og blir avlingen ødelagt av flom eller tørke har de ingen avlingsskadeerstatning eller forsikringsordninger. Mister de avlingen mister de livsgrunnlaget sitt.

Løsningene finnes

Heldigvis er det mange grep vi kan ta. For å tilpasse seg de stadig mer usikre værforholdene som klimaendringene bringer med seg, trenger lokalsamfunn tilgang til informasjon om hva som skjer med klimaet, hvordan de blir rammet og hvordan de kan forberede seg best mulig. Det er ikke alltid så mye som skal til. Enkle konstruksjoner som holder på regnvannet, riktige redskaper, økt kunnskap om bærekraftige jordbruksteknikker, tilgang til såfrø og hjelp til å organisere seg i kooperativer og samvirker gjør det mulig for fattige småbønder å stå bedre rustet i møte med både ekstremvær og andre kriser.

Ord om til handling

- Jeg er veldig glad over at regjeringen og vi er enige om at vi må støtte opp under bønders egen kamp mot klimaendringene, sier Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet. De fleste av verdens fattige og de som sulter rammes hardest av klimaendringene – selv om de har bidratt aller minst til å skape dem. Derfor jobber vi for en økt norsk innsats på dette feltet.

Vil du være med? Signer vårt opprop!

Å sikre at alle mennesker til enhver tid har nok og sunn mat er en av vår tids største oppgaver. Klimaendringer og ekstremvær gjør denne oppgaven stadig vanskeligere. Vi krever klimaberedskap både for norsk matproduksjon og for verdens småbønder!

‘Uår’ er en uavhengig dokumentarfilm produsert av Differ Media. Den er produsert av Julie Lunde Lillesæter & Julia Dahr, og har mottatt støtte fra Norad, Fritt Ord, Utviklingsfondet og Økologisk Norge. Her kan du lese mer om filmen og finne ut hvordan du kan arrangere en egen visning.