Denne saken er basert på et innlegg publisert i Bistandsaktuelt 19.08.21.

En ny hungersnød på vei

I 2011-2012 ble Somalia hardt rammet av alvorlig og langvarig tørke som førte til at FN erklærte hungersnød i deler av landet. 260 000 mennesker mistet livet, halvparten av dem barn. Varslene kom tidlig, likevel handlet ikke verdenssamfunnet raskt nok. I tørken fra 2015 til 2017 tørstet syv av ti husdyr i hjel, som var den viktigste inntektskilden til store deler av befolkningen på landsbygden. Nå — ti år senere, er det i ferd med å skje igjen. 

Verdens matvareprogram rapporterer nå at hver femte innbygger, nesten 3 millioner somaliere, mangler mat. Mer enn en halv million står på randen av hungersnød først og fremst på grunn av klimaendringene og pandemien. Nå er det viktig å handle raskt!

Les også om Hawas harde kamp for å dyrke nok mat 

Ekstremvær, ørkengresshopper og COVID-19

Ekstremvær som flom og tørke over flere sesonger, skaper store utfordringer for menneskene i Somalia. I år var det lite nedbør i den første regntiden som er fra april til juni. Deler av landet opplevde kraftig regn og flom, mens i andre steder regnet det ikke nok. Enorme svermer ørkengresshopper har ødelagt store deler av avlingene, og ført til enda større matmangel. Nå frykter man at dersom det ikke regner nok ved neste regntid som starter i oktober, kan landet oppleve en ny matkrise. 

Invester i klimaløsninger for de fattigste i Somalia

Når husdyr og avlinger dør går det hardt utover familieøkonomien. Inntektsgrunnlaget faller bort, en viktig kilde til næringsrik mat forsvinner og mange familier har ikke lenger mulighet til å betale for barnas skolegang eller enkle helsetjenester. Covid- 19 og manglende tilgang til offentlige sosiale tjenester har forverret en allerede sårbar situasjon.   

Nå må det satses på småbønder og klimatilpasning 

Nylig kom det fram i et FN-toppmøte at det dør et barn av sult hvert femte sekund. De fleste er barn av bønder som produserer mat eller driver med dyrehold. Det er fordi matproduksjonen rammest først og hardest av klimaendringene. Samtidig har disse bøndene bidratt minst til klimaendringene. I en ny internasjonal studie kalt Ceres2030 er hovedkonklusjonen at hvis vi skal klare å nå bærekraftsmål 2 om å bekjempe sult innen 2030, må både rike og fattige land satse stort på fattige småbønder. 

FNs klimapanels nyeste rapport advarer om at klimaendringene er godt i gang og skjer raskere enn forventet. Det stemmer godt med våre erfaringer fra landsbygda i fattige land det siste tiåret. Derfor er det viktigere enn noen gang å satse på klimatilpasning.

Les også: Bøndenes barn dør av sult

Utviklingsfondet jobber med klimatilpasning

I Utviklingsfondet jobber vi direkte med bøndene i Somalia. Opplæring i klimatilpasset landbruk, bedre forvaltning av naturressurser og økt tilgang til markedet vil effektivt øke matproduksjonen og forhindre at mennesker dør av sult. Som utviklingsinvestor i Somalia investerer du i konkrete prosjekter som gir fattige bønder mulighet til å takle krisene de står ovenfor.

Her kan du lese mer om fondet og prosjektene som du kan investere i!

Fyll ut skjema og bli utviklingsinvestor i dag!