Denne banken låner ikke ut penger, men noe som er selve grunnlaget for matproduksjon uansett hvor i verden du bor: frø. Utviklingsfondets frøbanker fungerer som vanlige banker, men i stedet for å låne ut penger låner de ut frø.

En viktig nøkkel i møte med klimaendringer

Frøbankens medlemmer har en stabil og sikker kilde til frø ved starten av hver sesong. Dersom krisen inntreffer og en tørke eller flom ødelegger bøndenes avlinger, lagrer frøbankene også et utvalg av ulike viktige frøsorter. Uten en slik backup risikerer viktige plantesorter å gå tapt.

I tillegg til å være et viktig beredskapslager er bankene en møteplass som gjør det lettere for bønder å dele kunnskap mellom seg. Her foregår også videreutvikling og tilpasning av plantesorter. I møte med klimaendringer som fører til mer utfordrende dyrkingsforhold, er det en forutsetning at fattige småbønder bruker robuste plantesorter som er godt tilpasset de helt spesifikke forholdene i området der de bor. Bankenes medlemmer er direkte med og tar del i dette arbeidet.

En nylig evaluering av Utviklingsfondets frøbanker i Etiopia og Nepal viser til svært gode resultater. De involverte bøndene har tilgang til nok og sunn mat, økt kunnskap og forbedret familieøkonomi. Les hele saken her!

Bedre inntekt gir lysere fremtid

– Hveten jeg dyrker er ettertraktet både her på det lokale markedet og i hovedstaden Addis Abeba, sier Demeku Dadi. Jeg får derfor en bedre pris for varene mine!

Demeku er 65 år og bor i Ejere, en times kjøring utenfor Etiopias hovedstad. Hun selger en helt spesiell hvetestort, som er mørk i fargen og godt tilpasset de lokale dyrkingsforholdene. Denne hveten var under lang tid helt forsvunnet fra området, men gjennom den lokale frøbanken støttet av Utviklingsfondet har den blitt gjeninnført her.

Bedre inntekt gjør at Demeku har flere ben å stå på, og at hun og familien hennes har flere muligheter for fremtiden. Demeku er ikke selv medlem i frøbanken, men har fått tak i frø fra en av de bøndene som er det. Det vitner om at arbeidet ikke bare kommer de involverte bøndene tilgode, men at de gode effektene fortsetter å spres - som ringer på vannet. 

Så et frø for fremtiden!

Utviklingsfondet jobber for å opprette flere frøbanker, slik at flere småbønder som Demeku kan få en bedre hverdag. Men vi får det ikke til uten gode støttespillere. Det er takket være deg som vi kan utføre vårt arbeid.