Bønder i front mot klimaendringene 

Tørken går hardest ut over de som er avhengige av å dyrke sin egen mat for å livnære familien og dyrene. Fatima lever av å dyrke grønnsaker og har noen få kuer og sauer. Flere ganger har hun og hennes åtte barn opplevd tørkens brutale konsekvenser. Uten vann dør både avlingene og dyrene.   

Fatima forteller at det var krevende å skaffe nok vann til familien og husdyrene sist gang de ble rammet av alvorlig tørke: 

— Tørken har skapt store problemer for oss. Jeg har mistet mange husdyr.

Se intervjuet med Fatima.

 

Ikke bare mistet Fatima husdyrene som var en viktig kilde til inntekt og mat, men avlingene i åkeren visnet bort siden regnet aldri kom. Den manglende tilgangen på mat ble fort dramatisk. Samtidig ble distansene familien måtte gå for å finne vann stadig lengre, og ofte kom de tomhendt hjem. 

— Vi led mye, og vi klarte ikke å gi tilstrekkelig mat til barna våre eller resten av familien. I perioder var vi avhengige av matutleveringer, forteller Fatima.  
 

Vann og klimatilpasning forandrer liv 

Men etter den dramatiske tørken fikk Fatima hjelp til å bygge en vannsamler. Den samler regnvannet når det først kommer, slik at familien har tilgang på drikkevann og kan vanne avlingen i tørre perioder. I dag bruker Fatima vannkilden aktivt til å produsere stiklinger som hun planter i åkeren. I tillegg til vannsamleren har Fatima fått opplæring i klimatilpasset jordbruk. Det har hjulpet henne å dyrke med teknikker og avlinger som tåler de lange tørkeperiodene bedre, og til å bruke det dyrebare vannet mest mulig effektivt.  
 
— Situasjonen til familien min var ikke bra, særlig ikke før vi fikk stabil tilgang på vann. Nå har familieøkonomien blitt bedre, og vi har tilgang på vann og mat. Vi føler oss velsignet, forteller Fatima.  

 

Du kan investere i vann og klimatilpasning i Somalia 

Som utviklingsinvestor kan du investere ulike i løsninger som sikrer både familier og lokalsamfunn tilgang på vann når tørken rammer. Et av prosjektene går ut på å utbedre av en stor lokal vanndam som lagrer regnvann til tørre perioder. Slike store vanndammer gir ikke bare stabil tilgang på vann for menneskene i landsbyen, men har også positiv effekt på fuktigheten i jorda. Det gjør det mulig å dyrke i områder der det ikke har vært mulig å dyrke mat på flere tiår. Investeringer i vann betyr mye for matsikkerheten til menneskene som bor i de utsatte områdene!  
 
Les mer om Somalia-fondet her: Invester i Somalia 
Du kan også bli utviklingsinvestor ved å fylle ut skjema under.