Etterlengtet bygdeprat

Det blir fort tydelig at både AMMID og Bygdekvinnelaget har savnet å kunne prate sammen. Spørsmålene er mange og praten flyr – tolken jobber iherdig for å henge med. Cesilie og Grethe fra Bygdekvinnelaget forteller at de tenker mye på Erwin og damene de møtte i høylandet, og lurer på hvordan det går midt oppi pandemien, som de vet har truffet Guatemala hardt.  

Erwin forteller at det har gått bedre i den regionen AMMID holder til, enn mange andre steder. Det har ikke vært noen bekreftede koronadødsfall i området, og de ansatte har klart seg bra etter omstendighetene.  

Med i møte er også Doña Reyna, en av bøndene Grethe og Cesilie møtte under reisen i 2019. Det vekker stor entusiasme. Doña Reyna spør om de husker henne. Grete utbryter «å, ja! Det var den beste opplevelsen på turen!» Cesilie må si seg enig: 

«Å få besøke familien din, møte tantebarna, se hvordan du drev gården, hvordan AMMID arbeider og dele måltider sammen —det er det jeg husker aller best fra reisen til Guatemala. Det var utrolig fint å få komme så nærme og var noe jeg satte utrolig stor pris på!»  

Bygdekvinnelaget_besøker_Guatemala_bønder

Bygdekvinnelaget besøker bøndene i Guatemala. 

Selvforsynte bønder har klart seg bedre gjennom pandemien 

En av tingene Bygdekvinnene er med å støtte i Guatemala, er opplæring i klimatilpasset jordbruk og verktøy bøndene trenger for å holde matproduksjonen i gang – blant annet frø og enkel jordbruksteknologi. De er nysgjerrige på hvordan det går med gården til Doña Reyna og får et gledelig svar. «Med produksjonen går det bra! Alt vokser for tiden – plantene, dyrene og barna!», forteller Doña Reyna.  

Tidligere har Doña Reyna fortalt om pandemiens harde konsekvenser for matproduksjon og tilgang på markeder. Nå forteller hun at hun fortsatt er mye inne på grunn av koronasituasjonen, men at familien har klart seg ganske bra, alt tatt i betraktning. De har i motsetning til mange andre, hatt nok mat. Selv om de ikke har fått solgt så mye, har de kunnet leve av det de selv produserer. Selv om det nå åpnes litt, så lever de med konstant frykt for å smittes på markedet, forteller hun.  

Et unntaksår for alle 

Doña Reyna sender det samme spørsmålet tilbake til Cesilie og forteller at bygdekvinnene føles som en del av AMMID-familien - de tenker mye på dem. De hører lite om Norge og håper det har gått bra med dem gjennom pandemien.  

Grethe forteller om sosial isolasjon, permitteringer og bedrifter som sliter – men at det tross alt har gått tålelig greit i Norge. Cesilie legger til at det har vært veldig lite aktivitet i Bygdekvinnene fordi det ikke har vært lov til å møtes. Hun sier de ikke har fått reise så mye rundt og fortalt historier fra Guatemala som de hadde håpet, men at man har brukt mye tid på å snakke om arbeidet i Guatemala på digitale flater. Cesilie forklarer at Doña Reyna har blitt veldig kjent blant Bygdekvinnelagets medlemmer! De forteller og skriver mye om henne og gården hennes. Hun viser fram et blad der Doña Reyna er avbildet. 

Bygdekvinnelaget_Teamsmøte_Guatemala_Utviklingsfondet

Bygdekvinner og Utviklingsfondet på digitalt besøk i Guatemala

Likestilling — avgjørende for utvikling 

Bygdekvinnene får også hilse på Aracely som leder mye av arbeidet med kvinner i AMMID. I tillegg til å jobbe med kvinner som målgruppe, arbeider hun mye med søm og kunst — noe kvinnene i høylandet er opptatt av. Cesilie klapper begeistret, for det er Bygdekvinnelaget også.  

Grethe sier at hun la merke til at en del av symbolene urfolkskvinnene bruker i sine drakter, ligner symboler på bunadene. Hun kunne tenke seg å ta med bilder av bunader på neste reise for å sammenligne og undersøke om symbolene tolkes likt. 

I tillegg jobbes det mye med å styrke ungdommer og ungdoms initiativ for å danne små bedrifter. På den måten blir færre avhengige av å legge av sted på den farlige reisen til Amerika. Mange urfolkskvinner sliter med lav selvtillit, forteller Aracely, og det er viktig å jobbe med bevisstgjøring rundt dette. En viktig del av det er ledertrening for å fremme flere kvinner inn i organisasjonsliv og politikk.  

Arbeidet i Guatemala viser hvordan det å satse på bygdekvinner kan ha stor utviklingseffekt for fattige lokalsamfunn. Gjennom kvinnegrupper får kvinnene ny kunnskap, bygger opp selvtillit og lærer av hverandre, slik at de står sterkere sammen. Gjennom opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og bedre tilgang til næringsrike og lokalt tilpassede plantesorter, står kvinnene og deres familie bedre rustet. Slikt utviklingsarbeid gir gode resultater. 

Cesilie Aurbakken generalsekretær bygdekvinnelaget

Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Bygdekvinnelaget, på besøk i Guatemala.

Matproduksjon i et klimasårbart land 

Guatemala er et av de ti mest klimasårbare landene i verden. Oppe i høylandet merkes dette ekstra godt. Det siste året har vært krevende med mye orkaner og vind som har tiltalt i styrke. Erwin forteller at urfolket tradisjonelt har stor respekt for å leve i tråd med naturen. Han ser med stor frykt på endringene som skjer og utvinning av naturresurser som ikke er bærekraftig.  

Vi spør hvordan klimaendringene har påvirket matproduksjonen det siste året, gitt de krevende forholdene Erwin forteller om. AMMID jobber mye med frø og med å bevare de sortene som originalt tilhører området. Disse er gjerne bedre tilpasset de lokale forholdene og kan være mer robuste mot de klimatiske svingningene. Arbeidet med lokale frøbanker har vært spesielt viktig for de lokale bøndene i møte med fjorårets ekstremvær. Et nødvendig og stort arbeid som er nødvendig for å sikre matproduksjonen i et endrende klima!  

Vil din bedrift bli med? 

Vi er stolte over hva vi får til sammen med våre gode samarbeidspartnere, slik som Norges Bygdekvinnelag. Vi elsker å samarbeide med engasjerte partnere. Vil du og din bedrift også engasjere dere i vårt arbeid? Hos oss kan bedriften bli utviklingssponsor, utviklingspartner eller hovedinvestor, og investere i de gode løsningene som gjør at folk klarer seg selv. Utviklingsfondet har fem forskjellige fond i fem land hvor din bedrift kan investere penger – avkastningen kommer i form av en bedre verden. Les mer her: Fond for næringslivspartnere