Støtter kaffebønder

Utviklingsfondet har inngått et nytenkende samarbeid med King Coffee for å sikre bedre vilkår for kaffebøndene vi samarbeider med. Les mer om det her.

FECODESA er en samvirkeorganisasjon med kaffebønder som medlemmer. Utviklingsfondet var med å etablere organisasjonen, og har siden 2007 vært med på å bygge de opp og styrke arbeidet de gjør. FECODESA sørger for at kaffebøndene får bedre tilgang til markedet, tar del i en større del av verdikjeden og får økt gjennomslagskraft. Slik blir hverdagen for kaffebøndene bedre.

Utviklingsfondet støtter lokale bondeorganisasjoner i flere land, og har siden 1990-tallet bidratt til å styrke en rekke bondekooperativer.

Seminar med Oslo Met

Tirsdag arrangerte vi et kaffeseminar sammen med Oslo Met. Utgangspunktet for seminaret var å diskutere ulike veier for å gi kaffebønder bedre vilkår, og å se på ordningene for etiske handel og hvorvidt de monner nok. Spiller det egentlig noen rolle for bøndene hvordan kaffen handles og hva vi som forbrukere velger?

Her fortalte Jose Miguel Sandoval fra FECODESA om deres arbeid for å bedre vilkårene for kaffebønder.

- Samler kaffebøndene seg i kooperativer står de mye sterkere og kan klare å eksportere kaffen selv og dermed få beholde en større del av kaka selv, fortalte Jose Miguel.

Svært mange fattige bønder står politisk og økonomisk svakt og har liten reell påvirkningskraft. Organisering er viktig for at matprodusentene selv kan dra nytte av den økonomiske veksten i jordbruket og for utviklingen av en bærekraftig foredlingsindustri.

Møter med norske selskaper

Jose Miguel skal sammen med Utviklingsfondet møte blant annet King Coffee, Kjeldsberg Kaffe og Solberg-Hansen denne uken.

Nordmenn drikker 4,67 milliarder kopper kaffe i året. Kaffen kommer til Norge etter ulike modeller for varekjedestyring og får merkelapper som Fairtrade, UTZ, direktehandel, Cup of Excellence og lignende. I motsatt ende av varekjeden står det alltid en kaffebonde. De må sikres en rettferdig pris for kaffen de produserer.