Nyheter

Når regnet uteblir

Somalia er hardt rammet av klimaendringer. Langvarig tørke og unormal regntid får enorme konsekvenser for områder hvor tilgang til vann allerede er vanskelig.

Ungdom kan – og vil!

Ungdom utgjør en stor andel av befolkningen i landene vi jobber, men glemmes ofte i beslutningsprosesser og faller oftere utenfor i arbeidslivet. Særlig gjelder dette ungdom med funksjonsnedsettelser. Å sørge for at alle ungdommer får utnyttet sine ferdigheter er en investering i framtiden!

Lovende med økt satsing på mat og landbruk

21. juni 2019 ble Regjeringens nye handlingsplan for bærekraftige matsystemer lansert. Satsing på matsystemer er avgjørende for å bekjempe sult og fattigdom, og for at vi skal kunne tilpasse verdens matproduksjon et klima i endring, mener Utviklingsfondet.

Klimakrisen fører til mangel på mat og vann

Enkel tilgang på rent vann vil gjøre at Raruba (15) holder seg frisk og har muligheten til å skaffe seg utdanning. Hun bor like ved et av våre vannprosjekter i Afar, Etiopia. 

Mange bekker små

Femten år gamle Raruba må gå flere timer for å skaffe vann til familien. Klimaendringene har gjort det vanskeligere å få tilgang til nok og rent vann. Med støtte fra Utviklingsfondet har Rarubas landsby bygget en sisterne. Denne gjør det mulig å lagre vann når regnet først kommer.

Vann – en kilde til utvikling!

I mange fattige land er vannmangel årsaken til at sulten rammer hardt, og mangelen på vann truer livsgrunnlaget til både mennesker og dyr. Tilgang til nok og rent vann kan imidlertid også skape utvikling på en rekke områder. En investering i Utviklingsfondets arbeid styrker både helsa og matsikkerheten. 

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}