Nyheter

Seminar: Diaspora for bærekraftig business?

Seminaret ønsker å sette fokus på hva som skal til for at Diaspora kan lykkes som entreprenører som kan bidra til sysselsetting og økonomisk vekst i opphavsland.

Utviklingsfondet på plass i Durban

Hvor mye skal klimagassutslippene reduseres og hvordan skal ansvaret fordeles? Utviklingsfondet er til stede på klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika for å kjempe for at vi får en etterfølger til Kyoto-protokollen som gir solide utslippskutt og utformes til beste for fattige bønder.

Ber AP si nei til genmodifisert mais!

Regjeringen vurderer i disse dager om genmodifisert mat skal bli godkjent for første gang i Norge, og dermed sparke bein under det norske GMO-lovverket. SV og Sp går mot godkjenning. Avgjørelsen står og faller med hva Arbeiderpartiet bestemmer seg for.

Matpatenter modne for evaluering

Til store protester ble patent på planter og dyr tillatt i Norge i 2004 da vi gjennomførte EUs patentdirektiv. I 2008 ble vi medlem av den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Patent er ment å stimulere innovasjon, men i praksis viser patent på planter og dyr å stikke kjepper i hulene for videre planteforedling og dyreavl.

Ny rapport: 131 tiltak som kan sikre biologisk mangfold

Norge har forpliktet seg gjennom FN til å begrense tapet av arter kraftig innen 2020. Tre miljøorganisasjoner har utredet hvordan.

Enda et klimatoppmøte – og så…

Ministre og rådgivere fra de fleste land i verden, tusenvis av aktivister og profesjonelle lobbyister møtes nå til COP 17 i Sør-Afrika. Men vil det komme noe ut av konferansen – og vil det i så fall være bra?

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}