Nyheter

Ber AP si nei til genmodifisert mais!

Regjeringen vurderer i disse dager om genmodifisert mat skal bli godkjent for første gang i Norge, og dermed sparke bein under det norske GMO-lovverket. SV og Sp går mot godkjenning. Avgjørelsen står og faller med hva Arbeiderpartiet bestemmer seg for.

Matpatenter modne for evaluering

Til store protester ble patent på planter og dyr tillatt i Norge i 2004 da vi gjennomførte EUs patentdirektiv. I 2008 ble vi medlem av den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Patent er ment å stimulere innovasjon, men i praksis viser patent på planter og dyr å stikke kjepper i hulene for videre planteforedling og dyreavl.

Ny rapport: 131 tiltak som kan sikre biologisk mangfold

Norge har forpliktet seg gjennom FN til å begrense tapet av arter kraftig innen 2020. Tre miljøorganisasjoner har utredet hvordan.

Enda et klimatoppmøte – og så…

Ministre og rådgivere fra de fleste land i verden, tusenvis av aktivister og profesjonelle lobbyister møtes nå til COP 17 i Sør-Afrika. Men vil det komme noe ut av konferansen – og vil det i så fall være bra?

Rapport og debatt: Sult engasjerer

– En informert debatt er i alles interesse, sier informasjonssjef Andrew Kroglund, som er fornøyd med at Utviklingsfondets nye rapport og temaet global sult skaper engasjement. Et aktivt publikum og et sterkt panel bidro til en god og viktig diskusjon mandag 31. oktober.  

Seminar: Vi trenger en ny handelspolitikk

Det er tid for nytt WTO-toppmøte. Begraves Doha-runden? Handelskampanjen inviterer til seminar 23. nov. om alternativer til dagens WTO-modell og Norges rolle.

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}