Nyheter

Kjempelett å gi din støtte

Nå har det blitt enda lettere å støtte Utviklingsfondets arbeid for dem det er flest av i verden – fattige bønder i fattige land. Gå på menyen og fanen Støtt oss, hvor du kan velge hva slags støtte du vil gi!

Viktige stemmer i Durban

Utviklingsfondets partnere er sterkt representert på årets klimatoppmøte i Durban. De deler frykten for klimaendringene og frustrasjonen over manglende politisk vilje til å gjøre det som trengs. Men de deler også et håp om at det finnes løsninger.

Krever klimarettferdighet

Tusenvis av demonstranter samlet seg rundt hallen hvor klimaforhandlingene i den sørafrikanske byen Durban nå er i gang. Demonstrantene krevde handling fra de rike landene for å redde verden fra farene ved klimaendringer.

Å se på utvikling med tilpasningsøyne

Utviklingsprosesser er svært mangfoldige og dynamiske. Imidlertid er det en pågående debatt om hvordan utvikling bør knyttes til klimaendringer. Det store spørsmålet er om det er behov for å fornye den eksisterende utviklingspolitikken gjennom å se på den med tilpasningsøyne.

Åpent møte om Etiopia: Oppsummering

Her finner du hovedtrekkene fra debatten om politikk og utvikling i Etiopia i regi av Utviklingsfondet 24. november.

Seminar: Diaspora for bærekraftig business?

Seminaret ønsker å sette fokus på hva som skal til for at Diaspora kan lykkes som entreprenører som kan bidra til sysselsetting og økonomisk vekst i opphavsland.

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}