Nyheter

Hva skjer med maten vår?

16. oktober er verdens matvaredag, med utryddelse av sult som tema. Lenge gikk utviklingen riktig vei, men nå øker antall mennesker som sulter i verden. Hele 821 millioner er rammet. Tallet har økt med 12 millioner årlig siden 2014. Det skjer til tross for at verdens ledere gjennom FNs bærekraftsmål har forpliktet seg til å utrydde sult og fattigdom innen 2030.

Tar ikke tak i sultproblemet

- Det er åpenbart at Regjeringen forstår problemet. Antall mennesker som sulter øker og klimaendringer – i tillegg til konflikt – er den viktigste årsaken. Men Regjeringen er allikevel ikke villig til å ta skikkelig tak i problemet, uttaler Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet, om årets statsbudsjett.

Frokostmøte om mat og klima

Klarer vi å redde maten vår fra klimaendringene? Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Vi inviterer til frokostmøte tirsdag 18. september og spør: Hvordan skal vi berge maten vår? 

Skadedyr spiste avlingene

Når uforutsette hendelser inntreffer er selv de beste planene lite verdt. I Malawi opplevde vi at avlingene ble spist opp av skadedyr, og planene vi hadde lagt kunne ikke lengre gjennomføres.

Små tiltak gir store forskjeller

Noen ganger er det ikke så mye som skal til for. Å få tilgang til vann, nye plantesorter og kunnskap om hvordan man dyrker smartere øker matsikkerheten, gir variert kosthold og muligheter for ekstra inntekter.

Planlegging ga styrket lokaldemokrati

Kommunestyringen i Nepal preges av dårlig planlegging og korrupsjon. Dette har ført til ineffektiv styring, samt dårlig beredskap når naturkatastrofer slår til.

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}