Nyheter

Flukten som skaper smittekaos 

Manglende muligheter i lokalsamfunnet tvinger nepalere på flukt, ofte til land med farlige arbeidsforhold. En av ti innbyggere har forlatt Nepal i søken etter arbeid. Konsekvensen er voldsom smittespredning når samfunnet stenger ned og arbeiderne må reise hjem. Hvis flere fikk jobb hjemme, kunne mye vært unngått. 

5 grunner til å investere i Nepal

Som utviklingsinvestor investerer du månedlig i helt konkrete løsninger på sult og fattigdom. Vi gir deg kvartalsvise rapporter som forteller om utviklingen i fondet du investerer i. Her har du fem gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Nepal.

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Det klimasårbare landet Nepal preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Slike kriser fører til matmangel. For å skaffe seg levebrød, tvinges de mest sårbare menneskene på flukt. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, har kvinnene på landsbygda i Nepal tatt grep i kampen for et bedre livsgrunnlag.

Den farlige flukten fra landsbygda

Se for deg at du er tretten år og må flytte hjemmefra for å bygge veier i et fremmed land. Du jobber lange dager under forferdelige arbeidsforhold. Det tar fire år før du kommer hjem igjen, men det er ingen jobber å få i hjembyen din. Familien har ikke råd til å ha deg boende hjemme hvis du ikke bidrar økonomisk. Du har ikke valg og må reise ut igjen. Dette er historien til Deepak.

Ingen skal tvinges til å forlate hjemmet sitt

Hvert år tvinges tusenvis av nepalere til å forlate hjemmene sine. Mange utsettes for tøffe arbeidstider og umenneskelige arbeidsvilkår i ukjente land. Noen kommer aldri hjem igjen. Hva må til for at lokalbefolkningen skal få bedre muligheter der de bor?

Suksesshistorier fra felt 

Året 2020 var et beintøft år. Heldigvis skjedde det også mye bra. Her kan du lese om de gode resultatene fra arbeidet vårt i 2020, som viser hvor viktig det er å jobbe langsiktig for å forebygge sult og fattigdom.

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}