1. Ungdom trenger et alternativ til den livsfarlige flukten

Hvert år forlater 200.000 nepalske ungdommer sine hjem i søken etter arbeid i fremmede land. Mange jobber under umenneskelige forhold hvor de risikerer liv og helse. Balkrishna Khadka ble selv tvunget til å reise fra hjemmet sitt for å finne arbeid i utlandet. Arbeidet var så tøft at han flere ganger fryktet for sitt eget liv. Etter at han kom hjem, fikk han opplæring i klimatilpassede måter å dyrke på. Han startet en liten bedrift som han og familien lever av. Balkrishna løfter fram at opplæring i landbruk, tilgang på gode såfrø og mer moderne landbruksutstyr kan skape et bedre livsgrunnlag på landsbygda. Han er overbevist om at ungdommene ville blitt hjemme, dersom det fantes jobbmuligheter lokalt. Å leve under slavelignende forhold i et fremmed land er ingen ønskedrøm. Ved å investere i landbruket i Nepal, vil flere som Balkrishna få et livsgrunnlag der de bor.    

2. Det er uutnyttet potensiale i landbruket  

For at mennesker ikke skal tvinges til å forlate hjemmene sine, må det finnes jobb til dem der de bor. Nepal importerer halvparten av all mat fra India, som de selv kunne ha dyrket. Det er store muligheter i landbruket i Nepal og med små investeringer i lokalt landbruk, kan det skapes mange muligheter for sårbare grupper på landsbygda. 

3. Investeringer lokalt gjør det mulig å overleve  

Etter det store jordskjelvet i 2015, måtte mange av Nepals utvandrede unge vende hjem igjen, for å gjenoppbygge familiens hus. Flere av disse ungdommene ble med på en satsning Utviklingsfondet hadde. Ved hjelp av enkle og rimelige drivhus i plast, dryppvanning og gjødsel fra husdyr, kunne de øke sin matproduksjon. De fortalte at de etter et par sesonger tjente like mye på salg av grønnsaker, som de hadde tjent i India. I tillegg kunne de ta vare på familiene sine og sørge for at ungene kom seg på skolen. Det viser hvor lite som skal til for å forhindre utvandringen.   

4. Klimatilpasning er nødvendig 

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Aller hardest går det utover menneskene som allerede har lite ressurser. Befolkningen på landsbygda i Nepal kjenner klimaendringene på kroppen. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, går folk sammen for å finne løsninger på miljø- og klimaproblemer i sin landsby. Befolkningen lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap de trenger for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. Som utviklingsinvestorer investerer du i prosjektene, slik at de realiseres.  

5. Å satse på småbønder er løsningen  

I høst ble den omfattende studien CERES2030 lansert. 78 forskere fra 23 land har analysert over 500.000 forskningsartikler. Funnene viste at bistand til landbruksutvikling må dobles de neste årene. Økt støtte til småbønder kan innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med hele 500 millioner mennesker.   

I Utviklingsfondet jobber vi med langsiktige løsninger for småbønder i Nepal. Gjennom vårt arbeid får lokalbefolkningen redskapene de trenger for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. Vil du være med å finansiere de viktige tiltakene på landsbygda i Nepal? Bli utviklingsinvestor i dag og bidra til et bedre livsgrunnlag for lokalbefolkningen.  

Se oversikt over våre fond her: Bli utvikingsinvestor