1. Bedre rustet når tørken rammer 

Altfor ofte tørker avlingene til småbønder inn eller skylles bort av flom. Ved å samle regnvannet når det først kommer, er befolkningen bedre rustet når tørke gjør det vanskelig å dyrke nok mat. I Somalia kan du investere i utbedringen av en stor lokal vanndam som lagrer regnvann til tørre perioder. Det er ikke de største grepene som skal til, men for bønder som er avhengige av avlingene sine for å overleve, kan det bety forskjellen på liv og død. 

Konstruert vanndam i tørt landskap i Somalia

Vanndammer som denne er avgjørende for å holde matproduksjonen i gang når tørken rammer. Som utviklingsinvestor kan du investere i en slik vanndam slik at flere får stabil tilgang til vann. 

  1. Vanndammer gjør at man kan dyrke mat i nye områder 

Vanndammer har positiv effekt på fuktigheten i jorda. Ved å grave ut dammer og jordvoller som samler regnvannet slik at jorda klarer å ta det til seg når det først regner, kan man øke fuktigheten i jorda. Slike tiltak gjør det mulig å dyrke i områder der det ikke har vært mulig å dyrke mat på flere tiår, og det betyr mye for matsikkerheten til menneskene som bor i de utsatte områdene!  

  1. Dråpevanning sørger for at alt vannet kommer til nytte 

Når vann er en mangelvare er det avgjørende at vannet ikke går til spille. Dråpevanningssystemer vanner bare akkurat der planten trenger det med litt vann av gangen. Det hjelper bøndene å bruke det dyrebare vannet effektivt! Som utviklingsinvestor kan du investere i et slikt dråpevanningssystem som skal tilknyttes en stor vanndam. Vannet fraktes ut på bøndenes åkrer ved hjelp av to solcelle-drevne vannpumper og sørger for at plantene kan fortsette å vokse når det er tørt. 

  1. Nok mat selv om klimaet endrer seg  

Å ha tilgang til nok mat er en menneskerett og grunnsteinen for alt vi mennesker gjør. Først når man ikke lenger er bekymret for neste måltid, kan man begynne å investere i sin egen og familiens fremtid. Som utviklingsinvestor kan du investere i konkrete klimatilpasningsgrep som sørger for at familier kan dyrke nok mat selv om klimaet endrer seg. Når småbønder klarer å dyrke både mer mat og mer variert, blir familiens ernæring bedre. 

  1. Flere avlinger = bedre inntekt  

Når bøndene har tilgang til nok vann kan de dyrke nok mat til å ha et overskudd å selge på markedet. Med bedre inntekt kan familien prioritere å bruke penger på det som virkelig betyr noe, som utdanning, helsehjelp og andre sosiale tjenester.  

Den pågående krisen tydeliggjør nok en gang det voldsomme behovet for investering i vann og klimatilpasning av jordbruket. Bli utviklingsinvestor i dag og invester i sikker tilgang til vann på landsbygda i Somalia! Du kan bidra til at familier overlever når tørke gjør det krevende å dyrke mat. 

Les mer: Hva er utviklingsinvestor?