Nyheter

Ingen mat uten jord

Visste du at jord er selve grunnlaget for all vegetasjon og så mye som 95 % av verdens matproduksjon? Det er nokså selvsagt når man tenker over det, men jord får lite oppmerksomhet. Men i jorda ligger en viktig nøkkel for klimatilpasning når klimaendringene rammer.

Et rom for håp i motløsheten

Jeg ser det så tydelig når jeg er på reise, både at problemstillingene knyttet til klimaendringer er økende, men også at løsningene vi bidrar til fungerer i møte med dem. Når du investerer i vårt arbeid bidrar du til en utvikling som skaper håp for tusenvis av mennesker. 

Enighet om behovet for klimatilpasning

Utviklingsfondet og Utenriksdepartementet arrangerte visning av dokumentarfilmen 'Uår' på Vika Kino. Tilstede var utviklingsminister Dag Inge Ulstein, landbruksminister Olaug Bollestad og generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Klimaendringer og klimatilpasning på dagsorden

Utenriksdepartementet og Utviklingsfondet inviterer til filmvisning og debatt med politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Det skjer tirsdag 19. november kl. 14:00 på Vika Kino i Oslo.

Kvinner som investerer

I kvinnegruppene investerer kvinnene tid og penger i hverandre. Spare- og lånegrupper har blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket med å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Drømmen om Amerika

Det bor og jobber mer enn en million guatemalanere i USA. President Trump har nylig presset gjennom en upopulær avtale med den avtroppende guatemalanske presidenten. Avtalen går ut på at Guatemala blir et «safe country» hvor amerikanske myndigheter kan sende illegale immigranter til — i påvente av behandling av asylsøknaden. Guatemala er allerede lutfattig og sliter med voldsrate i verdenstoppen.

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}