Nyheter

Lovende med økt satsing på mat og landbruk

21. juni 2019 ble Regjeringens nye handlingsplan for bærekraftige matsystemer lansert. Satsing på matsystemer er avgjørende for å bekjempe sult og fattigdom, og for at vi skal kunne tilpasse verdens matproduksjon et klima i endring, mener Utviklingsfondet.

Klimakrisen fører til mangel på mat og vann

Enkel tilgang på vann vil gjøre at Raruba (15) holder seg frisk og har muligheten til å skaffe seg utdanning. Hun bor like ved et av våre vannprosjekter i Afar, Etiopia. 

Mange bekker små

Femten år gamle Raruba må gå flere timer for å skaffe vann til familien. Klimaendringene har gjort det vanskeligere å få tilgang til nok og rent vann. Med støtte fra Utviklingsfondet har Rarubas landsby bygget en sisterne. Denne gjør det mulig å lagre vann når regnet først kommer.

Vann – en kilde til utvikling!

I mange fattige land er vannmangel årsaken til at sulten rammer hardt, og mangelen på vann truer livsgrunnlaget til både mennesker og dyr. Tilgang til nok og rent vann kan imidlertid også skape utvikling på en rekke områder. Ved å støtte Utviklingsfondets arbeid kan både helse og matsikkerheten styrkes.

Kvinner er nøkkelen til bærekraft

Likestilling, fattigdom, sult og klimaendringer henger sammen og påvirker hverandre. Denne kronikken signert Utviklingsfondet og Norges Bygdekvinnelag var på trykk i Nationen på verdens miljødag 5. juni 2019. 

Verdens miljødag

5. juni markerer vi verdens miljødag. I en tid preget av klimakrise og naturkrise er samspillet mellom miljø og utvikling slående. Miljøproblemer er i ferd med å reversere positiv utvikling, og de som rammes hardest er de som allerede har minst. Men, det finnes løsninger - hvis vi vil. Utviklingsfondet investerer i enkle tiltak på komplekse miljøproblemer.

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}