Griser kan endre liv. Mange fattige på landsbygda lider av sult og underernæring. En gris eller flere endrer hverdagen raskt for et en fattig bondefamilie som ikke har nok å spise. En grise-eier har både mat og inntektsmuligheter og kan dekke familiens ernæringsbehov.

Utviklingsfondet lærer opp lokalbefolkningen i svineavl og videreforedling av svinekjøtt. Nødvendig utstyr blir også skaffet.  

Viderebehandling av landbruksprodukter gir lokalsamfunn helt nye muligheter til til å lagre, transportere og selge varer på markedet.

Både chorizopølse og bacon er nå blitt en større del av menyen i tillegg til en viktig inntekskilde i enkelte områder.

Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.