I Etiopia får fattige mennesker opplæring i moderne honningproduksjon, bikuber og utstyret de trenger.

Utviklingsfondet samarbeider med Honningcentralen som sikrer høy kvalitet, og flere tonn honning blir eksportert til Norge hvert år gjennom dem.

Tiltakene støtter både lokalt næringsliv og fattige familier får gode inntekter.

Pengene blir brukt der de trengs mest.


Tilbake til produktoversikten.