Egg og kylling er gode kilder til A- B- og D-vitaminer og gir tilskudd av proteiner, jern og mineraler. En liten kyllingflokk og opplæring i hønsehold og kyllingproduksjon endrer raskt livet til mennesker i områder der sult og underernæring er en del av hverdagen.

En kyllingflokk er en effektiv og rimelig måte å gi fattige familier  et nytt liv på. I tillegg til at familien får mer mat,  gir det også nye  inntektsmuligheter. Det de ikke har bruk for selv, kan de selge på det lokale markedet. Med inntektene fra salget av kylling og egg, kan bøndene skaffe seg andre nødvendige ting de trenger og få råd til og sende barna på skolen.

Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.