Klimaendringer fører til sult og fattigdom

Vi vet at klimaendringene fører til mer ekstremvær i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette påvirker matproduksjonen, særlig i områder hvor folk allerede har lite mat. Fattige småbønder, som ofte er avhengige av det de selv dyrker for å få mat og tjene penger, er spesielt utsatt. Når avlinger tørker inn eller oversvømmes av flomvann fører det til sult og enda mer fattigdom.

I følge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker i verden sulter. 
 

Klimatilpasning er nøkkelen

Konsekvensene av klimaendringer skyldes ikke bare hvordan klimaet endrer seg, men også hvor sårbare og forberedte vi er. Klimatilpasning handler om investere i løsninger som demper virkningene av klimakrisa, i dag og i framtiden. Vi støtter lokalsamfunn med veiledning og økonomisk støtte slik at de kan ta valg som gjør dem bedre rustet i møte med klimakrisa.  
 

Globale problemer og løsninger

FNs klimakonvensjon (UNFCCC) slår fast at dersom vi skal unngå klimaendringenes katastrofale følger, er vi ikke bare nødt til å redusere utslippene av klimagasser, vi må tilpasse oss de klimaendringene som allerede er i gang.

Fattige bønder er helt avhengige av at det internasjonale samfunnet bidrar til å løse problemene de selv ikke har skyld i. Mange land har sagt at de vil gjøre noe med klimatilpasning, men det skorter på penger og konkrete tiltak. Særlig stor er mangelen på investeringer i klimatilpasning for fattige mennesker på landsbygda, der mennesker er mest sårbare. Vi står side om side med fattige bønder verden over for å påvirke norsk og internasjonal miljøpolitikk i en mer rettferdig retning.
 

Slik jobber vi med klimatilpasning på bakken

Utviklingsfondet investerer i en rekke lokalt drevne prosjekter som gjør folk på landsbygda bedre rustet i møte med klimaendringene. Noen av disse er: 

Opplæring - landbruk som tåler klimaendringer
Et viktig klimatilpasningstiltak er å spre kunnskap om landbruksmetoder som tåler et mer ustabilt vær. Vi gir blant annet opplæring i ulike teknikker for å bevare fuktigheten i jorda, samt kunnskap hvordan nye og flere plantetyper kan brukes på samme åkerlapp. Bøndene deler så kunnskapen videre med andre bønder.

Tilgang til såfrø – når avlingene svikter
Sikker og stabil tilgang til såfrø er ekstra viktig for bønder som rammes av ekstremvær som flom og tørke. Utviklingsfondet støtter oppstart og drift av frøbanker hvor bøndene kan lagre såfrø, låne frø i tilfelle avlinger slår feil, og kan oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle sorter.

Klimatilpassede landsbyer -  lokale løsninger
Vi har utviklet en metode for klimatilpasning der lokalbefolkningen selv peker på utfordringer klimakrisa har for deres landsby, og kommer med forslag til hvordan disse skal løses. Utviklingsfondet bidrar med økonomisk støtte og faglig veiledning, men ansvaret for gjennomføringen ligger hos innbyggerne og baserer seg som regel på felles innsats og dugnad. Sammen gjør vi landsbyen bedre tilpasset klimaet, det blir lettere å drive landbruk og inntektene øker.