Klimaendringer skjer naturlig og får konsekvenser, men det vi ser nå er at vi mennesker og våre utslipp øker og forsterker dem. 2016 var det varmeste året som noensinne har blitt registrert. Det er tredje året på rad at rekordene sprenges. Drivhuseffekten er en naturlig prosess som varmer opp jorda og gjør det mulig å leve her. Oppvarmingseffekten som oppstår når mennesker tilfører mer klimagasser enn det som er naturlig i atmosfæren kaller vi menneskeskapte klimaendringer.

Klimaendringene fører til mer ekstremvær, i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette påvirker matproduksjonen, særlig i områder hvor folk allerede har lite mat. Fattige småbønder som er avhengig e av det de selv dyrker for å få mat og tjene penger, er spesielt utsatt. Når regnet drukner avlingene eller de tørker opp av mangelen på det, fører det til sult og enda mer fattigdom.  Klimaendringer påvirker alle mennesker over hele verden, men rammer de fattige hardest. 

Globale problemer og løsninger

FNs klimakonvensjon (UNFCCC) slår fast behovet for å redusere utslippene av klimagasser og samtidig behovet for tilpasning til klimaendringer . FNs Klimapanel mener at det går en grense ved to graders temperaturøkning før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare. Panelet skisserer ulike «framtider» basert på om utslippene av klimagasser kuttes kraftig og raskt, eller om de fortsetter å stige. Den mest optimistiske framtidsbeskrivelsen forutsetter sterke virkemidler og store, raske kutt. Parisavtalen forplikter verdens land til å forsøke å begrense temperaturstigningen ytterligere til 1,5 grader. FNs bærekraftsmål nummer 13 forplikter verdens ledere til å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.