Bønder som klarer å bearbeide råvarene sine før de selger vil ofte få en bedre pris. Mel er mer verdt enn korn, matolje er mer verdt enn plantene de utvinnes fra, yoghurt, ost og melk som er pasteurisert og homogenisert er verdt mer enn ubehandla melk.

En del av videreforedlingen kan en enkelt bonde gjøre alene. Men ofte ser flere bønder fordeler av å gå sammen i et kooperativ for å dele på kostnadene og gjøre videreforedlingen mer effektiv og profesjonell.

Mange bønder har problemer med å få solgt varene sine utenfor det lokale markedet. Kostnadene ved å få fraktet og solgt varer på et marked langt unna gården er ofte så store at det ikke lønner seg for en enkelt bonde. Oppkjøpere ser seg ofte ikke tjent med å hente de små volumene fattige bøndene har til overs. Men også på dette området kan det lønne seg å samarbeide.

Ved å samarbeide står bønder sterkere når de skal selge varene sine. Når flere samarbeider har de større volum å selge og er mer interessante for oppkjøpere. Dermed vil de kunne få en bedre pris. Større volum vil også redusere kostnadene ved frakt og salg.

Kooperativer finnes i mange varianter. I noen tilfeller består de bare av noen få bønder i en landsby som samarbeider om å selge varene sine i nærmeste by. I andre tilfeller kan de være sammenslutninger av tusenvis av kaffebønder, som videreforedler kaffen og selger den på det internasjonale markedet. Uavhengig av størrelse er noen av fordelene de samme. Å delta i et kooperativ er ofte den beste muligheter for fattige bønder til å få en bedre pris for sine produkter og å tjene ekstra på videreforedling av råvarene.