Om enda mer av den produktive matjorda går tapt vil det ramme matproduksjonen og matsikkerheten, gi høyere matpriser og potensielt sende millioner av mennesker ut i sult og fattigdom. Forringet jordkvalitet er et veldig reelt problem for de som opplever det på sin egen gård og som opplever at avlingene ikke blir så store som de burde ha vært.

Heldigvis er det mulig for de aller fleste fattige bønder å dyrke mat på en bærekraftig måte, samtidig som avlingene øker.

Ineffektivt jordbruk med dårlige metoder er en viktig årsak både til at mange fattige bønder får veldig små avlinger, og til at jorda utpines. Hovedårsaken til at det drives så mye dårlig jordbruk er at det er en stor mangel på kunnskap blant verdens fattige bønder. De fleste har ikke annen agronomisk kunnskap enn den de har lært av sine foreldre og naboer.

Ny kunnskap gir resultater

I mye av Utviklingsfondets arbeid er det helt sentralt å gi opplæring til bønder. Når de lærer seg hvordan naturen fungerer, og spiller på lag med den, kan man øke avlingene uten å forringe ressursene man er så avhengig av. Bærekraftig landbruk, med lite innsatsvarer, er godt egnet for fattige bønder. De har ikke mulighet til å kjøpe store mengder kunstgjødsel og sprøytemidler. Derfor lønner det seg å fokusere på enklere metoder for å øke produksjonen, som for eksempel gjødsel fra husdyrhold og plantedekke.

Gjennom Utviklingsfondets arbeid lærer bønder blant annet hvordan de kan bygge opp næringsinnholdet i jorda. For eksempel vil det bindes mye nitrogen i jorda når man dyrker belgfrukter, det vil gi økte avlinger. Vi hjelper også til med å bygge vern mot flom og vannreservoarer som sikrer bøndene i tørkeperioder.

Variasjon i åkeren – som er en viktig komponent i det bærekraftige landbruket - gir bonden en forsikring. Ved å dyrke noen planter som tåler tørke, noen som tåler mye regn, noen som tåler skadedyr og noen som tåler soppangrep er bonden sikra en avling i de fleste tilfeller. Dessuten gir mangfoldet et mer variert og sunnere kosthold.

I vårt arbeid med å hjelpe bønder med å ta i bruk nye dyrkingsmetoder som gir større avlinger og som tar vare på miljøet har vi noen lokale ildsjeler med oss på laget. Noen spesielt endringsvillige og engasjerte bønder støttes av Utviklingsfondet for å jobbe som modellbønder.

Malawi: Esther Msiska er en av Utviklingsfondets modellbønder. Hun ønsker å lede alle i lokalsamfunnet slik at de klarer å tilpasse seg klimaendringene. Foto: Tine Poppe

En modellbonde dyrker jorda si i tråd med moderne bærekraftige jordbruksmetoder. Og bruker sin egen gård og sine egne erfaringer som utgangspunkt for å veilede andre bønder i hvordan de også kan få økte avlinger og samtidig ta vare på miljøet. Når naboene ser selv hvordan det spirer og gror på gården til modellbonden, vil de lettere forstå hvordan de kan øke sine avlinger. Naboer lærer av hverandre, og slik spres kunnskaper til flere. Her kan du lese mer om denne spennende modellen!