Mange av de som lever i fattigdom i verden i dag er avhengige av det de selv dyrker for sin egen og familiens overlevelse. I landene Utviklingsfondet jobber kan opp mot 80 % av befolkningen være sysselsatt i landbruket. Til tross for dette sliter mange med å få nok mat til seg og sine. Når vi i tillegg ser at befolkningen øker er det tydelig at det trengs en kraftig satsing på matproduksjon og bærekraftig landbruk.

Utviklingsfondet jobber med å styrke matproduksjonen og det økonomiske grunnlaget på landsbygda i våre land. Når fattige familier produserer nok mat kan de også få overskudd til å leve gode liv. Nok mat, jobb og inntekt legger grunnlaget for videre utvikling og gir kommende generasjoner et bedre utgangspunkt.

Naturen er den viktigste ressursen

Når matproduksjonen skal øke, og det skal produseres mer per arealenhet, er det viktig at det ikke går ut over miljøet. For fattige bønder er naturen den viktigste ressursen de har. De er avhengige av at jorda er fruktbar for å skaffe seg en inntekt. Derfor er det livsviktig at landbruket drives bærekraftig. Men med mangelfull skolegang er det ikke alltid fattige mennesker vet hvordan de kan ta vare på ressursene og utnytte dem best mulig.

 Malawi: Ireen Justin er en av Utviklingsfondets modellbønder, og her lærer hun opp noen av side følgebønder hvordan de kan kan plante mais i groper for å bedre bevare regnvannet. Les mer om vårt modellbondekonsept på denne siden. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media. 

Mer mat med bærekraftige metoder

I møte med slike utfordringer er kunnskap viktig. Med de rette tiltakene man unngå at jorda forringes, og til og med forbedre jordkvaliteten, forbedre fruktbarheten og forbedre avlingene. For veldig mange er det fullt mulig å øke avlingene betydelig, uten at det skader miljøet.

Ofte er det ganske enkle tiltak som skal til. Med kunnskap om bærekraftige jordbruksteknikker kan familier produsere mer mat til familien og også få et overskudd som de kan selge. Metoder for å samle opp og lagre vann kan være avgjørende når tørken slår til. Tilgang til forbedrede og lokalt tilpassede såfrø av et mangfold av ulike sorter gjør bønder mindre sårbare i møte med endringer i temperaturer og nedbørsmønstre. I tillegg jobber vi politisk for å styrke rettigheter til marginaliserte grupper, slik som kvinner, ungdom og urfolk. Støtte til bærekraftig landbruk er effektiv fattigdomsbekjempelse. Derfor mener Utviklingsfondet at minst 10 % av norsk bistand må øremerkes til langsiktig landbruksbistand.