Mange av verdens land, og det afrikanske kontinentet som helhet, produserer per i dag ikke nok mat til egen befolkning. Dette skjer til tross for at et flertall av befolkningen i mange fattige land jobber i landbruket. Når vi i tillegg forventer at Afrikas befolkning vil doble seg, fra 1,2 milliarder i 2015 til 2,5 milliarder i 2050, blir det tydelig at det trengs en kraftig satsing på matproduksjon og landbruk.

Den viktigste ressursen

Når matproduksjonen skal øke, og det skal produseres mer per arealenhet, er det viktig at det ikke går ut over miljøet. For fattige bønder er naturen den viktigste ressursen de har. De er avhengige av at jorda er fruktbar for å skaffe seg en inntekt. Derfor er det livsviktig at landbruket drives bærekraftig. Men med mangelfull skolegang er det ikke alltid fattige mennesker vet hvordan de kan ta vare på ressursene og utnytte dem best mulig.

Mer mat med bærekraftige metoder

I møte med slike utfordringer er kunnskap viktig. Med de rette tiltakene man unngå at jorda forringes, og til og med forbedre jordkvaliteten, forbedre fruktbarheten og forbedre avlingene. For veldig mange er det fullt mulig å øke avlingene betydelig, uten at det går ut over miljøet.

Mer informasjon finner du ved å klikke på de tre boksene under.