Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.

30 år gamle Witness Ngwira bor i landsbyen Simkwende nord i Malawi. Her driver hun en liten gård på om lag ti dekar. Hun er modellbonde* og aktivt medlem i en ungdomsklubb. I klubben jobber de blant annet med å spre kunnskap om klimaendringer, og for å gjøre lokalsamfunnet bedre rustet i møte med dem. Witness begynte selv med klimatilpasning av gårdsdriften sin for et par år siden.

- Alt vi har kommer fra regnet.

Det er mye mer jorderosjon nå enn før, på grunn av klimaendringene.

- Min drøm er å skaffe meg mer land slik at jeg kan dyrke enda flere plantesorter.

Frykter barna skal arve en ørken

Indila Theu opplever at det å drive jordbruk blir vanskeligere og vanskeligere.

- Foreldrene mine kunne forutsi når regnet kom, så kunne vi plante ut i fra det. Men nå er regnet mye mer uberegnelig og intenst. Det blir oftere flom og avlingene blir skadet eller ødelagt. Når jeg sår, vet jeg ikke om det kommer tørke eller regn. Jeg vet ikke om jeg får mat, forteller hun.

Huset mitt ble vasket vekk av flom.

Nå kan jeg høste 18 til 20 sekker med mais. Før var det bare rundt ti.

Daminao og familien hans dyrker kornsorter som durra, hirse og mais. De dyrker også grønnsaker, i tillegg til at de har noen geiter som gir kjøtt og husdyrgjødsel til åkeren. Familien bor i Kayenda Village i det sentrale Malawi, ikke langt unna hovedstaden Lilongwe. De har fire barn som fortsatt bor hjemme.

Når jeg kombinerer husdyrgjødsel og vanlig gjødsel får jeg veldig gode avlinger.

Gruppe med kvinner smiler

Kvinner som investerer

Tusen takk for at du vil være fast giver!

Tusen takk for at du vil være utviklingsinvestor!

Takk for at du er med på å bekjempe sult og urettferdighet med et fast månedlig beløp.

To kvinner fra Guatemala

Kvinner er nøkkelen til bærekraft

Jente ser rett inn i kamera

Klimakrisen fører til mangel på mat og vann

Enkel tilgang til vann har gjort at Raruba Aden Bodaya (16) er frisk og har muligheten til å skaffe seg utdanning. Hun bor like ved et av vannprosjektene i Afar, nord i Etiopia.

Likestilling er en nøkkel til matsikkerhet