Utviklingsfondet

Motstand mot patent på paprika

Utviklingsfondet og Oikos – Økologisk Norge sendte mandag 3. februar ut en felles pressemelding for å uttrykke sin motstand mot agrokjemiselskapet Syngentas nye patent på paprika.

>

Fryser patentering av planter og dyr

Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) i Munich opplyste den 10. september at organisasjonen ønsker å stoppe ytterligere patentering av planter og dyr som stammer fra konvensjonell eller vanlig avl og foredling.

>

Nytt om plantesortsbeskyttelse

Såfrøindustrien krever monopolrettigheter til sine såfrø gjennom patent eller plantesortsbeskyttelse. Nå lanserers nyhetsbrev og fersk hjemmeside med kritiske analyser og siste nytt om plantesortsbeskyttelse.

>

Hvem taper på matmonopol?

Utviklingsmandag: Selskaper kan med enkle grep ta patent på planter og dyr. Må vi akseptere at en håndfull storselskaper dominerer såfrømarkedet? Hvilke konsekvenser får det for vår matsikkerhet? Bli med på debatten 8. april!

>

Si nei til patent på planter og dyr

Utviklingsfondets nye brosjyre om patent gir en kjapp forklaring på hva patent på planter og dyr er, og hvorfor patent på planter og dyr er en dårlig ide.

>

Avbøtende tiltak kun til pynt

Det er klare negative konsekvenser av patentering av planter, dyr og biologisk materiale som har vært tillatt i Norge siden 2004. De avbøtende tiltakene er ikke tilstrekkelige.

>

Hvordan Etiopia mistet retten til sitt korn

Kornsorten teff skulle lanseres på det europeiske markedet. Opprinnelseslandet Etiopia skulle få del i inntektene og kunnskapen. Teff-avtalen ble hyllet som et forbilde for rettferdig samarbeid om bruken av genressurser, men endte i en skikkelig røverhistorie.

>